Košík 0 €
Celková cena:
0 €
Počet produktov:
K pokladni Košík je prázdny Tovar v košíku

  Zpracování osobních údajů

  1. Spoločnosť MVDr Iveta Diezová , IČO:35472316, DIČ:1020037557 IČ DPH: SK1020037557 s miestom podnikania Dńešova 4 04023 Košice prevádzka : Textilná 7 Košice 040 12 Slovenská Republika;zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 36691/V(ďalej len "predávajúci" alebo "správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
  1. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
  Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

   

  1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.
  2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané MVDr Iveta Dietzová -RIPEX .  teda správcom osobných údajov. 

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

  1. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese ripex@ripexnaradie.sk

   

  1. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky abraboro.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

   Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

   Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

   Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

   Súbory cookies sú tu použité na účely:
   • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
   • základné funkčnosti webových stránok.
  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

   

  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

   

  1. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
   • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
   • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
   • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
   • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
   • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
   • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
   • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
   • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
   • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

  Súhlas s použitím súborov cookies

  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Ďalšie informácie
  Súhlasím s použitím všetkých súborov cookies.
  Odmietnuť, využívať iba technické cookies.

  Tovar bol vložený do košíka

  Odporúčame dokúpiť

  Naozaj chcete vyprázdniť košík?